Euskara gaitasuna egiaztatzeko agiriak

Euskararen ezagutza agerian ezarri ahal izateko, Euskararen Erakunde Publikoa, 2009tik Euskara Gaitasuna Egiaztatzeko Dispositiboa ipar Euskal Herrian sortzen eta osatzen ari da, euskararen hizkuntza-gaitasunaren maila egiaztatu eta balioesteko asmoz. EEPren eta Pau eta Aturri aldeko herrialdeetako Unibertsitateak baita Bordeaux Montaigneko unibertsitatearekin adostu hiruko hitzarmen batean formalizatua da dispositiboa, 2009ko martxoaren 3an sinatu eta geroztik berritu dutena, Europako Erreferentzia Marko Bateratuak (EEMB) dituen 6 mailak oinarri harturik: A1, A2, B1, B2, C1 eta C2. Ikasten edo lanbide batean dauden pertsonek beren euskara gaitasuna agerian ezartzea ahalbidetzen du.

Hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko dispositibo honek, egun dauden euskara ikasteko bide desberdinetatik datozen pertsona guziei (hasierako irakaskuntza, helduentzako ikastaroak, etengabeko prestakuntza) egiaztapenerako tresna ofizial bat eskaini nahi die, prestakuntza prozesuei eta lan munduan ikaskuntza horren balorazioari egin ahal izateko.

Dispositibo honek ez du euskararen irakaskuntzarik eskaintzen.

EGA agiria

2009tik, EGEDak C1 mailako bi azterketa-deialdi antolatzen ditu, Euskara Gaitasun Agiria (EGA) izenekoa, udaberrian eta udazkenean.

Intro

 

> EGA......

B1EA agiria

2015etik, B1 Euskara Agiria (B1EA) izenekoa, urtero egiten da udaberrian.