Misioak

Erakundearen eginkizunak hauek dira :

Euskararen aldeko hizkuntza politika publikoa eta hitzartua asmatzea, definitzea eta obratzea .

Behar diren finantza baliabideak bermatzea, bere egitasmoan ezarri dituen ekintzak edo obralari batzuekin hitzartu dituenak gauzatzeko.