Merkatu Publikoak

Date de clôture : 20/08/2014
Référence : Prestation de traductions en langue basque - Euskararako itzulpen lanak
Objet : Euskararako itzulpen lanak Euskararen Erakunde Publikoak (EEP) lehia deialdia zabaltzen du Prozedura Egokituaren arabera, eskaera-orri bidezko Merkatu Publiko bati erantzuteko. Honako merkatu honen helburua, sorburu hizkuntza frantsesa izanen duten euskararazko itzulpenak egiteko itzultzaile bat edo batzuk hautatzea da. EEPk eta Euskal Moneta elkarteak izenpetu hitzarmenaren karietara saltegietan bildu afixatze datuak izanen dira itzultzeko (jatetxeetako kartak, afixatze taulak, etiketak, etab.). Itzultzaileei igorri eskaeren zenbateko orokorra 50 € eta 3.480 €ren artean kokatuko da. Prestazioen manatzeak EEPk eskaera-orri bat edo batzuen bitartez eginen ditu. Interesatua bazara, EEPk galdatzen dizu eskatu prestazioendako zure eskaintzarik onena igor diezaiozun.
Procédure : prozedura egokitua