C1 mailako euskara gaitasun agiria (EGA): izen ematea

Harremanetarako datuak
Helbidea euskarazko formatuan:
Nongoa*
EUSKARA ETA ZU

egungo egoera

Ikaslea

Langilea

Langilea

ikasketa maila

Ikasketa maila
Euskara eta zu

zure etxeko hizkuntzak

Euskaraz badaki
Euskaraz mintzatzen zaraDescriptionusaian

non ikasi duzu euskara (erantzun anitzak eman ditzakezu)

Non ikasi duzu euskaraDescriptionerantzun anitz eman ditzakezu

zergatik eskuratu nahi duzu ega

erantzun anitz eman ditzakezu
Zergatik eskuratu nahi duzu egaDescriptionerantzun anitz eman ditzakezu
Izen ematea baieztatzeko